THÔNG TIN CHUNG

1.1. Cơ quan quyết định và thời gian thành lập

TTCG là đơn vị được thành lập theo Quyết định số 3389/QĐ-HVN ngày 21 tháng 8 năm 2017 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam; bắt đầu ký Hợp đồng làm việc với các chuyên gia từ tháng 11/2017; Lễ ra mắt Trung tâm được tổ chức vào ngày 26/01/2018.

1.2. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ[1]

Vị trí

TTCG là một đơn vị sự nghiệp KHCN có thu, trực thuộc Học viện Nông nghiệp Việt Nam, tổ chức và hoạt động tự chủ theo Nghị định 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 09 năm 2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập.

Chức năng

- Tham mưu cho Ban giám đốc về chương trình và chính sách thu hút chuyên gia đến làm việc tại Học viện;

- Tư vấn cho Ban giám đốc về các chương trình đào tạo, NCKH, hợp tác trong và ngoài nước;

- Tham gia xây dựng kế hoạch phát triển của Học viện và có ý kiến tham mưu chính sách cho Đảng và Nhà nước khi được Giám đốc Học viện yêu cầu.

Nhiệm vụ

- Đề xuất và chủ trì triển khai các dự án, đề tài nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ; Thúc đẩy hợp tác nghiên cứu liên ngành và đa ngành giữa các khoa và bộ môn chuyên môn thuộc Học viện và giữa Học viện với các tổ chức và cá nhân bên ngoài, kể cả các tổ chức quốc tế và các tổ chức và cá nhân người nước ngoài, phù hợp với qui định của pháp luật và phù hợp với nhu cầu của Học viện;

- Tham gia và đóng góp khoa học cho các chương trình phát triển Quốc gia;

- Đẩy mạnh xuất bản quốc tế và chuyển giao khoa học công nghệ song và đa phương;

- Thúc đẩy công tác truyền thông quảng bá hình ảnh của Học viện;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Học viện giao.

1.3. Bộ máy tổ chức

TTCG có 01 Giám đốc và 01 Phó Giám đốc; hiện có 04 chuyên gia đã ký Hợp đồng làm việc với Học viện ở 3 lĩnh vực:

-       Nông học: GS. TSKH. Trần Duy Quý (Giống lúa, Hoa lan, thực vật), GS.TS. Trần Khắc Thi (Rau Hoa Quả).

-       Thú y: PGS.TS. Tô Long Thành (Vacxin).

-       Thuỷ sản: (TS. Lê Văn Khoa).

-       Công nghệ sinh học và biên tập tạp chí: ( PGS.TS. Trần Đăng Khánh)

-       Mô hình hoá và quản lý nguồn nước: (TS. Nguyễn Duy Bình)

1.4. Tình hình tài chính và tài sản

Trụ sở chính của Trung tâm được đặt tại Tầng 2 Nhà hành chính, Học viện Nông nghiệp Việt Nam; bao gồm 3 phòng làm việc, 01 phòng họp, với các trang thiết bị phục vụ chuyên gia làm việc, đủ sức đáp ứng từ 6-8 chuyên gia đến làm việc cùng lúc.[1] Theo Đề án thành lập TTCG đã được Giám đốc Học viện phê duyệt

TRUNG TÂM CHUYÊN GIA

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / ttchuyengia@vnua.edu.vn  | Liên hệ