Ngân hàng chuyên gia
GS. TS Trần Đức Viên
Thông tin cá nhân Email: tdvien@vnua.edu.vn Điện thoại: 0986654848
GS. TS Trần Khắc Thi
Thông tin cá nhân Email: tkthivrq@gmail.com; Điện thoại: 0913238436
TS. Lê Văn Khoa
Thông tin cá nhân: Email: lvkhoa@vnua.edu.vn Điện thoại: 0912632669
PGS. TS Tô Long Thành
Thông tin cá nhân Email: tolongthanh@gmail.com Điện thoại: 0912022714
5014

TRUNG TÂM CHUYÊN GIA

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / ttchuyengia@vnua.edu.vn  | Liên hệ