GS Trần Đức Viên nguyên là Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam, hai nhiệm kỳ 2006-2016, nay là chủ tịch hội đồng Học viện. Ông là một trong những giáo sư đầu ngành của Việt Nam trong lĩnh vực nông học và sinh thái nông nghiệp với nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, cấp Nhà nước, chương trình hợp tác với nhiều trường Đại học nổi tiếng nước ngoài. Bên canh đó ông còn là một nhà quản lý dày dạn kinh nghiệm, có tầm nhìn chiến lược trong phát triển ngành Nông nghiệp. GS Trần Đức Viên đang là phó chủ tịch Hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước ngành nông -lâm nghiệp, đồng thời ông cũng là một cây viết chủ lực, sắc xảo có hàng trăm công bố Trong nước và Quốc tế. Hiện ông là Tổng biên tập tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, kiêm Giám đốc Trung tâm chuyên gia, Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Tag: chuyen gia, tran duc vien, nong nghiep, hoach dinh, chien luoc