GS.TS Trần Khắc thi hiện là thành viên hội đồng giáo sư nhà nước ngành Nông nghiệp. Ông tốt nghiệp khoa Rau quả năm 1976 tại Học viện Nông nghiệp Maxcova, đến năm 1986 ông nhận bằng phó tiến sỹ tại Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp Việt Nam cũng nhờ các nghiên cứu về cây rau. Đến nay GS Trần Khắc Thi đã có hơn 40 năm làm công tác khoa học, các nghiên cứu về cây lĩnh vực Nông học, tập trung vào 3 hướng chính: Tạo giống ưu thế lai, sản xuất an toàn và ứng dụng công nghệ cao trong canh tác rau. Hiện nay ông có 2 bằng sáng chế: i) Là đồng tác giả các giống rau lai được Bộ Nông nghiệp và PTNT công nhận và phổ biến vào sản xuất: Dưa chuột Hữu Nghị, CV5; cà chua PT 18, VR 9, Ớt cay GL1-2... ii) Là đồng tác giả các quy trình được Hội đồng khoa học Bộ NN-PTNT công nhận: Quy trình sản xuất rau an toàn tại các tỉnh phía bắc ( 2008), Quy trình sản xuất rau trái vụ dưới vòm che thấp ( 2011) và Quy trình sản xuất rau thủy canh trong nhà lưới tại các tỉnh phía Bắc (2012).

Tag: chuyen gia, tran khac thi, nong nghiep, rau hoa qua