PGS Tô Long Thành hoàn thành chương trình Bác sỹ Thú y của Đại học Nông nghiệp I, Hà Nội năm 1981, sau đó lấy bằng Tiến sĩ Thú y của Đại học Tổng hợp Francois Rabellais của Pháp vào năm 1994 và được  công nhận là Phó Giáo Sư ngành Thú y năm 2009.

PGS Tô Long Thành là chuyên gia trong lĩnh vực Vacxin  thú y, ông có nhiều năm kinh nghiệm làm việc tại các cơ quan nghiên cứu của nhà nước (22 năm tại Viện Nghiên cứu Thú y Quốc gia (1982-2004) và 15 năm tại Cục Thú y (2004-2019). Hiện nay ông đang đảm nhận chức vụ Giám đốc Trung tâm Chẩn đoán Thú y Trung ương, và tham gia vào đội ngũ chuyên gia của Học viện Nông nghiệp Việt Nam tháng 11/2017.

Trong hơn 37 năm hoạt động nghề nghiệp, PGS Tô Long Thành là tác giả và đồng tác giả của hơn 100 bài báo khoa học trong đó khoảng 30 bài báo được xuất bản trên các tạp chí nước ngoài và 10 cuốn sách tiếng Việt. Bên cạnh đó, Ông cũng chủ trì của 2 đề tài nghiên cứu khoa học và kỹ thuật cấp Nhà nước, và nhiều đề tài cấp bộ và là người hướng dẫn khoa học của khoảng 30 học viên thạc sỹ và 6 nghiên cứu sinh thú y.

Hiện nay, PGS Tô Long Thành đang là phản biện của một số Tạp chí Thú y và Tạp chí Sinh học trong nước và nước ngoài, đồng thời là thành viên của Ban Biên tập của Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật Thú y Việt Nam.

Tag: chuyen gia, To long thanh, nong nghiep, thu y, vacxin