TS Lê Văn Khoa lấy bằng Cử nhân Nuôi trồng Thuỷ sản năm 1997 tại Đại học Nông nghiệp I và Đại học Thuỷ sản Hà Nội. Năm 2005, Ông tốt nghiệp Tiến sĩ về Thú y của Đại học Thú y và Khoa học động vật Nippon, Nhật Bản. Đến nay, TS Lê văn Khoa đã có hơn 20 năm làm việc trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản và thú y, đặc biệt trong chẩn đoán lâm sàng và quản lý sức khoẻ thủy sản. Các kiến ​​thức và kinh nghiệm nghiên cứu và quản lý của TS Lê văn Khoa khi thực hiện các dự án của chính phủ và khu vực tư nhân đã cho Ông các kinh nghiệm đáng kể trong hợp tác với các đối tác và doanh nghiệp khác nhau. TS Lê Văn Khoa cũng đã có giấy chứng nhận về HCAAP và an toàn thực phẩm, VietGAP, kiểm toán viên ISO và phân tích dữ liệu. Trong suốt quá trình công tác ông đã làm việc với nhiều nhà khoa học, nhà hoạch định chính sách, chuyên gia và nông dân ở các địa phương và văn phòng khác nhau. TS Lê Văn Khoa đã nhận được các đánh giá xuất sắc từ các giám đốc dự án, các nhóm trưởng và các chuyên gia. Về công tác đào tạo, ông ấy cũng đã tham gia giảng dạy ở một số trường đại học khác nhau, đào tạo cho giảng viên, kỹ thuật viên và nông dân.

Tag: chuyen gia, le van khoa, thuỷ sản, chan doan lam sang