Thông báo
Thông báo viết đề xuất cho chương trình KH&CN phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018 -2020
Thực hiện thông báo của Ban chỉ đạo chương trình KH&CN phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018-2020, ngày 30/08/2018 về việc kêu gọi viết đề xuất nhiệm khoa học công nghệ cho chương trình KH&CN phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018-2020.
5013

TRUNG TÂM CHUYÊN GIA

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / ttchuyengia@vnua.edu.vn  | Liên hệ