Thông tin dự án
Trung tâm Chuyên gia giới thiệu Giống siêu lúa thuần NPT-5
Giống lúa chất lượng cao New Plant Type - 5 (NPT-5) do GS. TSKH. Trần Duy Quý thuộc Trung tâm Chuyên gia Học Viên Nông nghiệp Việt Nam cùng các công sự chọn tạo ra nhờ phương pháp gây đột biến thực nghiệm bằng tia Gamma nguồn Co 60 với liều lượng 300Gy trên hạt khô độ ẩm 13% của một dòng là con lai giữa loại phụ Japonica và Indica.
5015

TRUNG TÂM CHUYÊN GIA

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / ttchuyengia@vnua.edu.vn  | Liên hệ