Giống lúa chất lượng cao New Plant Type - 5 (NPT-5) do GS. TSKH. Trần Duy Quý thuộc Trung tâm Chuyên gia Học Viên Nông nghiệp Việt Nam cùng các công sự chọn tạo ra nhờ phương pháp gây đột biến thực nghiệm bằng tia Gamma nguồn Co 60 với liều lượng 300Gy trên hạt khô độ ẩm 13% của một dòng là con lai giữa loại phụ Japonica và Indica.

Giống lúa NPT5 được đăng kí bảo hộ giống cẩy trồng năm 2016, đã tham gia mạng lưới khảo nghiệm giống quốc gia qua 3 vụ (vụ Xuân 2016 Mùa 2016 Xuân 2017). Được Trung tâm Khảo kiểm nghiệm giống, sản phẩm cây trồng Quốc gia đánh giá là giống lúa có triển vọng. Đặc biệt giống đã được sản xuất thử 3 vụ Xuân và Mùa năm 2016  Xuân 2017 ở 5 tỉnh Hà Nam, Thanh Hóa, Hải dương, Hà nội, Vĩnh Phúc với quy mô hơn 50- 70  ha đều đạt năng suất vụ Xuân 90-95 tạ/ha vụ mùa đạt 75-80 tạ/ ha. Vụ Xuân 2018 sản xuất ở các huyên Yên Lạc, Bình Xuyên Vĩnh phúc ,  Bình Lục Hà Nam, 10ha, Hà Nội 20 ha tại HTX đại đồng huyện Phú Xuyên, Huyện Triệu Sơn Thanh Hóa 10 ha, Yên Thành, Nghệ An 5ha, Cẩm Giàng Hải Dương 20ha…dự kiến năng  suất 90-95 ta/ha

- Về đặc tính NPT5 là giống siêu lúa thuần có năng suất rất cao, chất lượng gạo khá có mùi thơm nhẹ , cảm ôn, có thể gieo trồng 2 vụ/năm (xuân muộn và mùa sớm) tại các tỉnh phía Bắc có thể tay dần một số giống lúa lai thế hệ cũ như nhị Ưu 838, Thái Xuyên 111, Nhị ưu 63, Đặc ưu 725, Q.Ưu…

          - Thời gian sinh trưởng: Vụ xuân: 130 - 135 ngày

                                                    Vụ mùa: 105 - 110 ngày

          - Chỉều cao cây: 115 - 125 cm, dạng khóm chụm, bộ lá đứng màu xanh, đứng lòng mo, đẻ nhánh khá, trổ tập trung.

          - Bông dài: 27-30cm cm, trỗ thoát hoàn toàn, số hạt chắc/bông:  300-350 hạt, tỷ lệ lép trung bình  12-14%, khối lượng 1000 hạt: 25- 26  gam, hạt thóc thon nhỏ dài màu vàng sáng đẹp.

          - Chất lượng gạo: hàm lượng amylose 22-25%, cơm thơm nhẹ, ngon đậm để nguội vẫn dẻo như HT1

          - Năng suất trung bình: 80-90 tạ/ha, điều kiện thâm canh cao có thể đạt năng suất 95-100 tạ/ha. Tương đương như năng suất siêu lúa Hoa Phượng Đỏ NPT3, nhưng cơm ngon thơm hơn, gạo trong đẹp hơn.

-      Khả năng chịu rét và chống đổ khá, cứng cây  và chống chịu các loại sâu bệnh khá hơn Bắc thơm 7, BC15, Thiên Ưu 8. Khang Dân 18 ,TB225…

          - Chống chịu sâu bệnh hại chính  khá, độ thuần đồng ruộng cao.

          - Thích hợp chân đất vàn, vàn trũng, chủ động tưới tiêu, thích hợp với cơ cấu xuân muộn - mùa sớm như giống Khang dân 18, HT1,T10, BC15, TB225, Thiên Ưu 8…..