Đào tạo Kiểm toán môi trường – Công cụ đắc lực trong lĩnh vực quản lý và bảo vệ môi trường
09:27 16/03/2020
Hiện nay các chất thải rắn, nước thải, khí thải phát sinh từ các hoạt động công nghiệp và các hoạt động kinh tế khác đã làm ảnh hưởng xấu tới môi trường, Trước các vấn đề bức xúc...
Đào tạo Kiểm toán môi trường – Công cụ đắc lực trong lĩnh vực quản lý và bảo vệ môi trường
09:27 16/03/2020
Hiện nay các chất thải rắn, nước thải, khí thải phát sinh từ các hoạt động công nghiệp và các hoạt động kinh tế khác đã làm ảnh hưởng xấu tới môi trường, Trước các vấn đề bức xúc...
Đào tạo Kiểm toán môi trường – Công cụ đắc lực trong lĩnh vực quản lý và bảo vệ môi trường
09:27 16/03/2020
Hiện nay các chất thải rắn, nước thải, khí thải phát sinh từ các hoạt động công nghiệp và các hoạt động kinh tế khác đã làm ảnh hưởng xấu tới môi trường, Trước các vấn đề bức xúc...

TRUNG TÂM CHUYÊN GIA

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / ttchuyengia@vnua.edu.vn  | Liên hệ

buy Instagram likes Paykasa Paykwik Paykasa Paykasa Paykwik Paykwik
buy Instagram likes